18 USC 2257

Pornbaker.com není producentem (primárním ani sekundárním) jakéhokoli nebo veškerého obsahu nacházejícího se na webových stránkách. Pokud jde o záznamy podle 18 USC 2257 pro obsah nalezený na tomto webu, laskavě směřujte svůj požadavek na web, pro který byl obsah vytvořen.

Pornbaker.com je web pro sdílení sexuálních kamer naživo, který umožňuje obecné prohlížení různých typů obsahu.

Pornbaker.com dodržuje následující postupy, aby zajistil dodržování předpisů:

Požadujeme, aby všichni uživatelé byli 18 + roky věku pro nahrávání videí.

Uživatelé musí potvrdit, že jsou starší 18 let a potvrdit, že v obsahu uchovávají záznamy o videích a že jsou starší 18 let.